Pravidla

wide01

Před táborem

 1. Prostudovat si informace na webu tábořiště a být s nimi srozuměn
  • zejména stránky “informace” a “pravidla”

Na táboře

 1. Neporážet jakékoli (byť i uschlé) stromy.
 2. Náležitě zacházet se zapůjčenými stany a vybavením. Zejména:
  • Tee-pee:
   • stavět jen z opracovaných tyčí
   • při založení ohniště vyrýt drn a uchovat jej za stanem,
   • v případě kapání vody nedělat zářezy do tyčí; navázat provázky nebo tyče obrousit pomocí rašple a pilníku,
   • neumisťovat prkenné postele přímo na zem, vždy je něčím (kameny, polena) podložit !pod svlaky!,
  • Podsada:
   • podsadu spojovat šrouby, ne hřebíky či vruty,
   • krovy zasadit do sebe, nestloukat.
 3. Používat vybavení ze srubu k tomu, k čemu je určeno:
  • Díl podsady je díl podsady, nikoli terč na střelnici; postel je postel, nikoli podlaha; áčko je áčko, nikoli sušák na prádlo.
  • Volně k dispozici jsou krajinky; krom nich jen materiál, který označí správce.
  • Nic ze srubu a okolí není určeno k pálení.
 4. Umožnit průchod pro veřejné stezce skrz tábořiště (cca 3 turisté denně).
 5. Nic většího bez dohody neměnit – Výraznější zásahy do charakteru tábořiště a okolí, zejm. přestavby stávajících staveb, vždy předem prodisuktovat se správcem tábořiště.
 6. Dohodnout programy nad rámec běžného využívání okolí – Veškeré činnosti nad rámec běžného užívání okolních lokalit (lesů, luk, rybníka), prodiskutovat se správcem tábořiště a případně i s vlastníky a správci okolních pozemků.
  • Zejména jde o:
   • lanové aktivity,
   • dočasné stavby (např. branky na fotbal, sruby ve větvích, mola na rybníce),
   • lodičky na rybníce,
   • a další…
 7. Náležitě hospodařit s odpadem – Odpad pečlivě třídit a odvážet do sběrného dvora v Blatné, nic neházet do kontejnerů v obci.
 8. Šetrit s vodou ze studny

Po táboře

 1. Uklidit
  • všude
   • vysbírat odpadky
   • odstranit pozůstatky programů – !i z okolí!
  • kuchyně
   • zamést dlažbu
   • shrabat zem
   • umýt stoly kartáčem a horkou vodou
   • vymést kamna včetně prostoru pod pláty
   • vypláchnout barely na vodu a nechat je schnout dnem vzhůru
   • vyklidit regály
   • sundat provázky a jiné věci zavěšené po stěnách
  • jídelna
   • shrabat zem
   • umýt stoly kartáčem a horkou vodou
   • sundat provázky a jiné věci zavěšené po stěnách
  • plac
   • vysbírat od větví, klacíků, šišek, kamenů…
   • vyrovnat lavičky kolem trvalých ohnišť
   • zahladit dočasná ohniště z tee-pee
  • dřevník
   • shrabat
   • nespotřebované dřevo naskládat na jednu hromadu
  • sklípek
   • vyklidit
   • vypláchnout sterilizační hrnec
  • srub
   • do dolního patra vše systematicky naskládat
   • horní patro zamést
  • latríny
   • vydrhnout kartáčem a vodou se savem
   • zasypat tenkou vrstvou hlíny
  • sprchy
   • zamést
   • vyčistit kotel od popela
  • umývárky
   • vypláchnout korýtko
  • hasičárna
   • vše vyskládat na své místo
   • lednici, byla-li používána, odpojit a vyčistit
  • a vše další, co je třeba uklidit, tak uklidit…
 2. Odvézt odpad
  • veškerý odpad z tábořiště přijímá sběrný dvůr v Blatné
  • odpadovku zasypat tenkou vrstvou hlíny nebo zcela (jsem-li poslední tábor)
  • spálit filtr na vsakovačce a umístit zde nový
 3. Odstranit dočasné stavby a jiné nedohodnuté zásahy do charakteru tábořiště
  • v případě zdařilých a užitečných staveb ovšem budeme rádi, pokud se s námi na jejich ponechání dohodnete
  • rovněž budeme vděčni i za jakékoliv opravy či drobná vylepšení stávajících staveb
 4. Zbourat stany, o nichž není dohodnuto, že mají zůstat stát
  • plachty nechat vyschnout, pak složit a uklidit do hasičárny
  • konstrukce (postele, nábytek, podsady…) rozebrat, !vytahat z nich hřebíky! a naskládat do spodního patra srubu
  • tyče na tee-pee opřít o strom
 5. Vrátit zapůjčené vybavení
  • případné škody napravit/uhradit
 6. Řádně tábořiště předat – správci či dalšímu táboru
  • oznámit, co bylo rozbito či co nefunguje
 7. Tábořiště opouštět v takovém stavu, v jakém byste je rádi nalezli